FAQs Complain Problems

७४/७५

लामिडाँडा गाउँपालिका गाउँपालिकाको अायोजनामा लामिडाँडा गाउँपालिका अन्तगतका स्रोत केन्द्र भरिका विश्व ज्वति मावि/डुम्रेधारापानि मावि स्रोत केन्द्रका प्र .अ./वि.व्य.स./सि.अ./वडा अध्यक्ष /वडा सचिप सहितको अन्तर क्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

मिति २०७४÷साल कार्तिक १५ गते बुधबारका दिन यस लामिडाँडा कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री लिलानाथ निरौला ज्यूको अध्यक्षतामा तपशिलको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक वसि तपसिलका प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णयहरु

मिति २०७४÷साल कार्तिक १५ गते बुधबारका दिन यस लामिडाँडा कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री लिलानाथ निरौला ज्यूको अध्यक्षतामा तपशिलको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक वसि तपसिलका प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णयहरु

मिति २०७४ श्रावण १५ गते आईतवारका दिन यस लामिडाँडा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीमान् लिलानाथ निरौला ज्यू को अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी तपसिलका प्रस्तावहरुमाथि छलफल गरी निर्णय

दस्तावेज: 

Pages