FAQs Complain Problems

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
33% (28 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
26% (22 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
40% (34 votes)
Total votes: 84