FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रावा बेसी गाउँपालिकाकोकोल्ड स्टोर थप तला

७८/७९ 03/25/2022 - 15:19 PDF icon 9_Page_2078 12 10.pdf

१४ रावा बेसी २०७८/०७९ १५ रावा बेसी २०७८/०७९ पालिका स्तरीय सभाहल तथा आवास रिटनिङ वाल निर्माण र कुभिण्डे सडक ग्राभेल तथा सवलिङ

७८/७९ 03/21/2022 - 12:10 PDF icon 27 phagun 2078 page No 2.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आह्यानको सूचना बिजुले लेखर्क दुवेकोल सडक जुकेखोला देखि कुभिण्डे बिजुले लेखर्क दुवेकोल गंगोदय मा बि देखि बसेरी खण्ड

७८/७९ 03/21/2022 - 12:02

३ नं वडा कार्यालय भवन थप निर्माण कार्य

७८/७९ 03/04/2022 - 10:12 PDF icon 7_Page 2078 11 19.pdf

रावा बेसी गाउँपालिका स्तरिय सभा हल थप निर्माण कार्य ।

७८/७९ 03/04/2022 - 10:10

Supply Delivery installation commissioning and testing of broaband service in designted locations of 22 Baic level commnity School and other of rawa Besi R M Khotang

७८/७९ 03/04/2022 - 10:07

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिवाट 4WD, RHD Ambulance Vehicle खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७८/७९ 01/05/2022 - 14:51 PDF icon amblujaw_20220105_0001.pdf

वडा कार्यालय भवन निर्माण बोल पत्र १ ३ ५

७८/७९ 11/24/2021 - 16:31 PDF icon IMGममममम_20211124_0001.pdf

https://www.souryaonline.com/epaper/?view=393066

७८/७९ 09/28/2021 - 11:02

Invitation for e-Bids\Bijule Lekharka Dubekol Aiselukharka Road Jukekhola Dekhi Kubhide Khanda Upgrading (R.M.-Province)\BijuleLekharkaDubekolAiselukhaka Road GangodayaMaViDekhiBaseri Khanda Upgrading (R.M.-Province)https://www.souryaonline.com/epaper/?vi

७८/७९ 09/28/2021 - 10:57 PDF icon Untitled-1.pdf