FAQs Complain Problems

रावा बेसी गाउँपलिकाको आ व. २०७९/०८० को स्वीकृत कृषि बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत तोरि खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तोरिको बीउ वितरण गर्नु हुँदै गाउँपलिका अध्यक्ष श्री फटिक कुमार श्रेष्ठ साथमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा संयोजक तथा प्राविधिकहरु