FAQs Complain Problems

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
32% (31 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
28% (27 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
41% (40 votes)
Total votes: 98