FAQs Complain Problems

७६/७७

अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामकाज नहुने बारेको सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

अ.हे.ब. र अ.न.मी पदहरुको लिखित परिक्षा यही मिति २०७६।११।२७ गते रावा बेसी गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिनको ठीक ११ वजे हुने भएकाले उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।

कोलडाँडा-ऐशेलुखर्क-हङखोला सम्म ठेक्काको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

बिजुले-लेखर्क-दुवेकोल-ऐशेलुखर्क सडक स्तरोन्नतीको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages