FAQs Complain Problems

समाचारः-

७७/७८

पालिका स्तरिय चिस्यान केन्द्र cold store निर्माण कार्यसिलवन्दि बोलपत्र आह्यवानको सूचना

पशु विमा कार्यक्रम मा ५नोट भएका वडाहरु

दस्तावेज: 

भदौरे हम्मखोला पक्की नालि निर्माण ।

उद्यम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

बिजुले लेखर्क कुभिण्डे जौबारी सडक स्तरउन्नति सडक टेन्डर सुचना सम्बन्धि सूचना