FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यन्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 10/21/2022 - 14:22 PDF icon यन्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 10/21/2022 - 13:59 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 10/21/2022 - 13:48 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सल्लाहकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/19/2022 - 12:52 PDF icon सल्लाहकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
रावा बेसी गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 10/19/2022 - 12:47 PDF icon रावा बेसी गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/19/2022 - 12:43 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
महिला बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 10/19/2022 - 12:30 PDF icon महिला बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७८.pdf
प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 10/19/2022 - 12:14 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा कार्यविधि, २०७८.pdf
गाउँ प्रहरी नियमावली ७७/७८ 10/19/2022 - 12:09 PDF icon गाउँ प्रहरी नियमावली.pdf
कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास कार्यक्रम संञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/19/2022 - 12:00 PDF icon कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास कार्यक्रम संञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages